Als interimmer opereer ik temidden van management en directie. Behalve met de rekenmachine en computersystemen werk ik ook met mijn hart. Je hebt niet alleen impact op proces, maar ook op mensen.

Vertrouwen winnen door resultaten te boeken en je verplaatsen in de ander zijn voor mij de sleutels om snel tot verder succes te komen. Eerst de doelbepaling, dan de koers uitzetten om vervolgens de zeilen te hijsen om te gaan voor het resultaat.

Als de werksfeer goed is kun je rekenen op grote betrokkenheid, collegialiteit en teamgeest. Daarop mogen klanten ook altijd rekenen van mijn kant. Samen kom je sneller tot zichtbare resultaten. Dan heb ik echt eer van mijn werk.

Carpe Diem'en wil altijd een verschil maken.

voor wie

"Ik heb de smaak te pakken gekregen van midden- en kleinbedrijven, met name in een internationale context. Van klein tot groot, ik voel me er thuis. Ik praat dan over bedrijven met een omzet tussen de € 25 en € 200 miljoen met 25 tot 200 medewerkers. In deze bedrijven kan ik een verschil maken en heb ik gemerkt dat mijn scope breder is geworden door de raakvlakken met andere disciplines. Deze ervaring pas ik telkens weer toe in nieuwe opdrachten.", aldus Richard van Diemen

Wanneer

Tijdelijke capaciteitsproblemen, plotseling vertrek van de financieel verantwoordelijke, nieuwe projecten, verbetering van rapportage, analyse en administratieve processen zijn mogelijke redenen om Carpe Diem’en in te schakelen.

Maar ook de behoefte aan extra handen bij de jaarrekening, tussentijdse afsluitingen of doorlichtingsklussen, zijn voorbeelden van situaties die vragen om de diensten van Carpe Diem'en.

Waarom

Carpe Diem'en brengt niet alleen toegevoegde waarde in bedrijfseconomische zin maar ook op de raakvlakken met legal, tax en organisatie zijn aantoonbare successen gehaald in uiteenlopende bedrijfstakken. Van ICT tot metaalrecycling, van zakelijke dienstverlening tot zeiljachtenbouw.

Stroomlijnen

Waardecreatie ontstaat ondermeer door het verbeteren van administratieve processen, rapportages en analyses. Enerzijds neemt daardoor de kwaliteit van informatie toe. Anderzijds ontstaat er een actueel beeld van de financiële situatie, in plaats van achteraf – bij het gereedkomen van de jaarrekening. Dit vergemakkelijkt enorm de jaarlijkse controle van de administratie en het samenstellen van de jaarrekening. En kan uiteindelijk leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen.

Interim MKB adviseur

Carpe Diem'en heeft ook het hart van een MKB-controller. Door ervaring, inzet van middelen en bewezen best practices draagt Carpe Diem'en graag bij aan de ontwikkeling van organisaties. Op parttime basis of zelfs op adviesbasis kan Carpe Diem'en al een verschil maken en u daadwerkelijk helpen stappen vooruit te zetten.